FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO

Opracowania nadesłane na konferencję, po 2 pozytywnych recenzjach (w systemie double-blind), zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (obecnie 10 punktów wg MNiSW, publikacja w języku polskim).

Objętość artykułu przygotowanego na Konferencję powinna mieścić się w przedziale od 20.000 do 21.000 znaków typograficznych ze spacjami.

Publikacja zostanie wydana po konferencji.

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z poniższym szablonem.

WORD ikona.jpg
Szablon

 
Artykuły można wprowadzać do systemu SENIR Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod roboczym tytułem "PN Współczesne finanse", red. Danuta Dziawgo. Przygotowane opracowania należy zgłaszać do dnia 15.05.2018 r.

Przypominamy również o możliwości publikowania w języku angielskim w "Copernican Journal of Finance & Accounting".

Artykuły przygotowane w języku angielskim, po 2 pozytywnych recenzjach (w systemie double-blind), zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym: Copernican Journal of Finance & Accounting (obecnie 7 punktów wg MNiSW).

Opracowanie powinno być przygotowane zgodnie z poniższymi wskazówkami edytorskimi.

WORD ikona.jpg
Wskazówki
edytorskie

 

Konferencja w Toruniu