FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO

Opracowania nadesłane na konferencję, po 2 pozytywnych recenzjach (w systemie double-blind), zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (obecnie 10 punktów wg MNiSW, publikacja w języku polskim).

Objętość artykułu przygotowanego na Konferencję powinna mieścić się w przedziale od 20.000 do 21.000 znaków typograficznych ze spacjami.

Publikacja zostanie wydana po konferencji.

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z poniższym szablonem.

WORD ikona.jpg
Szablon

 

Artykuły przygotowane w języku angielskim, po 2 pozytywnych recenzjach (w systemie double-blind), zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym: Copernican Journal of Finance & Accounting (obecnie 7 punktów wg MNiSW).

Opracowanie powinno być przygotowane zgodnie z poniższymi wskazówkami edytorskimi.

WORD ikona.jpg
Wskazówki
edytorskie

 

Konferencja w Toruniu