FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO

Prof. Leszek Dziawgo  (Przewodniczący Rady)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Grażyna Borys  (Wiceprzewodniczący Rady)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. Danuta Dziawgo 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Tadeusz Borys
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. Jacek Adamek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. Mustafa Akan
Dogus University Istanbul, Turkey

Prof. Mehmet Huseyin Bilgin
Istanbul Medeniyet University, Turkey

Prof. Jerzy Boehlke
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Krystyna Brzozowska

Uniwersytet Szczeciński

Prof. Andrzej Buszko
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. Günter Hofbauer
Technische Hochschule Ingolstadt, Germany

Prof. Dirk Kiesewetter
Universität Würzburg, Germany

Prof. Jan Koleśnik
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. Robert Kurek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. Lyudmila Mihaylova
University of Ruse, Bulgaria

Prof. Teresa Orzeszko
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. Magdalena Osińska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Emil Papazov
University of National and World Economy, Bulgaria

Prof. Sławomir Sojak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Małgorzata Zaleska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Konferencja w Toruniu