FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO


•    Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i finansów

•    Rola państwa i prawa w zrównoważonym rozwoju
•    Problemy współczesnej cywilizacji
•    Koszty zanieczyszczenia środowiska
•    Gospodarka publiczna
•    Finansowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego
•    Zasoby ludzkie i naturalne
•    Finansowanie ochrony środowiska
•    Zarządzanie ryzykiem ekologicznym
•    Instrumenty finansowe w ochronie środowiska
•    Rynki uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
•    Instytucje finansowe a zrównoważony rozwój
•    Eko-rating i ekologiczna weryfikacja inwestycji
•    Inwestowanie społecznie odpowiedzialne
•    Społeczna odpowiedzialność biznesu
•    Relacje inwestorskie
•    Standardy etyczne w biznesie
•    Strategia przedsiębiorstwa a zrównoważony rozwój
•    Finanse i rachunkowość organizacji pozarządowych

•    Zarządzanie operacyjne i ekogospodarka
•    Polityka a solidaryzm społeczny
•    Solidaryzm międzypokoleniowy
•    Ubezpieczenia gospodarcze a zrównoważony rozwój
•    Technologie informacyjne jako czynnik zrównoważonego rozwoju
•    E-finanse i e-płatności w nowoczesnej gospodarce
•    Pro-ekologiczne produkty i usługi
•    Zielony marketing
•    Rachunkowość i sprawozdawczość środowiskowa
•    Energia odnawialna
•    Eko-innowacje

Konferencja w Toruniu