FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO

 

CONFERENCE PROGRAM/PROGRAM KONFERENCJI

Miejsce obrad: Collegium Maximum, Stare Miasto, Plac Rapackiego 1, Toruń

TUESDAY/WTOREK

20.06.2023 15:00-18:30 CET

 

14:00

Rejestracja

14:00

Zimny bufet

15:00

Conference opening/Otwarcie konferencji

 

SESSION I/SESJA I  15:10-16:40 (ENGLISH)

MODERATOR: Domagoja Buljan Barbača, University of Split

15:10

Günter Hofbauer 

Foreign Direct Investment and Sustainability – the German Case in Latvia (empirical study report)

Technische Hochschule Ingolstadt

15:25

Sebastian Hyżyk 

A Roadmap For The Climate Bank

College of Europe

15:40

Jörg Prokop

Green Bond Financing and Corporate Environmental Performance: Evidence from the European Union

Carl von Ossietzky University of Oldenburg

15:55

Munshi Masudu Haq

Food Security and Food System Resilience in Crises: A Review of Political Economy

AFG College with The University of Aberdeen Doha

16:10

Juliusz Giżyński

Fiscal Interventions Mitigating High Energy Prices and Their Impact on Public Finances in the Euro Area Countries

Uniwersytet Gdański

16:25

Łukasz Szewczyk, Grażyna Szustak, Witold Gradoń

The relation between climate risk and bank's value. Theoretical considerations

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

16:40

Coffee break 

   

 

 

SESSION II/SESJA II 17:00-18:30 (ENGLISH)

MODERATOR: Jörg Prokop, Carl von Ossietzky University of Oldenburg

 

17:00

Matthias Walting

Green Bonds: Greenium and Announcement Effects

Carl von Ossietzky University of Oldenburg

17:15

Daniel Maier

Is it worth the hype? Influence of Artificial Intelligence efforts on key financial company metrics

Technische Hochschule Ingolstadt

17:30

Artur Trzebiński

How ESGish Are Mutual Funds?

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

17:45

Tanja Sinha

Female Leadership in Times of Financial Crisis – an Analysis During the COVID-19 Pandemic

Technische Hochschule Ingolstad

18:00

Domagoja Buljan Barbača

Croatian experience with euro

University of Split

18:15

Anna Doś, Joanna Błach, Małgorzata Lipowicz, Francesco Pattarin, Elisa Flori

Is European Union Policy for sustainable finance effective in driving corporate decarbonization in countries heavily dependent on fossil fuels? Evidence from Poland and Hungary

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

19:30

Gala dinner 

Collegium Maximum

 

 

 

WENDESDAY/ŚRODA

21.06.2023 09:00-16:00 CET

 

 

SESSION III/SESJA III 09:00-9:40 Panel dyskusyjny:
Panel dyskusyjny: ZAGROŻENIA W DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ SZKOLNYCH

09:00

Damian Walczak

Michał Ziemiak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

09:40

Coffee break

 

 

 

SESSION IV/SESJA IV 10:00-11:30

MODERATOR: Grażyna Szustak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

10:00

Jacek Adamek, Małgorzata Solarz

Zaufanie i osobista innowacyjność jako przesłanki wykorzystania cyfrowych usług pożyczkowych oferowanych przez FinTech lenders - wyniki badań własnych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

10:15

Remigiusz Lewandowski

Innowacyjne technologie jako stymulanta rozwoju sektora finansowego

Krajowa Izba Rozliczeniowa

10:30

Lada Vołoshchenko-Holda

Zmiany klimatyczne, ryzyko systemowe, neutralność rynkowa a wiarygodność polityki monetarnej: czy przedefiniowanie mandatu banku centralnego będzie jednak konieczne?

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

10:45

Monika Perlińska

Standaryzacja i harmonizacja sprawozdawczości finansowej z perspektywy 3. dekady XXI wieku

Uniwersytet Łódzki

11:00

Justyna Ziobrowska-Sztuczka

Crowdfunding jako narzędzie wsparcia rozwiązań energii odnawialnej

Uniwersytet Wrocławski

11:15

Justyna Zabawa, Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Wpływ czynników ESG na procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Propozycja badań

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

11:30

Coffee break

   

 

SESSION V/SESJA V 12:00-13:30

MODERATOR: Joanna Błach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

12:00

Szymon Kasprowski

Nadużycia w obszarze przekazywania składek na ubezpieczeniach społecznych. Klasyfikacja i wpływ na finanse osobiste i publiczne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

12:15

Mariola Szewczyk-Jarocka

Wykluczenie społeczne i finansowe na przykładzie wybranych badań własnych

Akademia Mazowiecka w Płocku

12:30

Anna Nowacka

Zróżnicowanie  przestrzenne sieci placówek banków spółdzielczych w Polsce a rozwój społeczno-gospodarczy makroregionów

Akademia Mazowiecka w Płocku

12:45

Robert Kurek, Magdalena Swacha-Lech Czynniki determinujące sukces kampanii crowdfundingu udziałowego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

13:00

Dagmara Hajdys Wpływ pandemii COVID-19 na zarządzanie wydatkami w gminach miejskich województwa łódzkiego w latach 2020-2021  Uniwersytet Łódzki

13:15

Renata Biadacz Rachunek kosztów i jego rola w dobie zrównoważonego rozwoju Politechnika Częstochowska

13:30

Lunch

13:30-15:00 ul. Mickiewicza 2/4 [wejście od strony parku]

 

 

SESSION VI/SESJA VI 15:00-16:00

MODERATOR: Małgorzata Janicka, Uniwersytet Łódzki

15:00

Anna Piotrowska, Dariusz Piotrowski

Bankowość, czy już zrównoważona bankowość – perspektywa klientów europejskich banków

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

15:15

Beata Sadowska, Adam Lulek

Controlling w Lasach Państwowych

Uniwersytet Szczeciński

15:30

Małgorzata Janicka, Artur Sajnóg

Raportowanie środowiskowe – analiza spółek publicznych z krajów członkowskich Unii Europejskiej

Uniwersytet Łódzki

15:45

Ewa Chojnacka-Pelowska, Dorota Górecka

Ocena działalności organizacji pożytku publicznego w Polsce na podstawie informacji dostępnych w sprawozdaniach tych podmiotów z wykorzystaniem metod analizy wielokryterialnej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

16:15

 

Hanzeatycki Toruń [zalecane płaskie obuwie]; start z Col. Maximum (1,5h)
 

19:30

Dinner Collegium Maximum  

 

 

 

THURSDAY/CZWARTEK
[TEAMS platform – A DAY DEDICATED TO STUDENTS AND PH. D. STUDENTS/platforma TEAMS – DZIEŃ DEDYKOWANY STUDENTOM I DOKTORANTOM]

22.06.2023 10:00-16:15 CET

 

 

DLA UCZESTNIKÓW W TORUNIU:

9:00 – 20:00 Jarmark hanzeatycki (Stare Miasto - Rynek Nowomiejski)

11:00 – 14:00 Oficjalne obchody 55 Jubileuszu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Aula UMK, Gagarina 11) (tłumaczenie symultaniczne na j. angielski)

19:00 Kolacja  w ramach obchodów Jubileuszu Wydziału (Aula UMK, Gagarina 11)

20:00 – 21:30 Ceremonia otwarcia 43. Zjazdu Miast Nowej Hanzy z przemarszem miast (Stare Miasto - Fosa Zamkowa)


 09:30

Opening of the session on the Teams platform/Otwarcie sesji na platformie Teams

 CODE MS TEAMS/KOD MS TEAMS:

SFA CONFERENCE 2023 - Sesje I (VII), III (IX), V (XI)
Hasło: VZxY39

SFA CONFERENCE 2023 - Sesje II (VIII), IV (X), VI (XII)
Hasło: Y656yQ

 

10:00

Otwarcie konferencji na Teams

10:15

Prezentacja ING, Dorota Pruszkowska - Menadżer Zespołu Finansowania Handlu w ING Banku Śląskim SA, Metody zabezpieczenia transakcji handlowych

10:45

Prezentacja NZB, Marcin Wąsik-Wiszniewski - Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej w Programie NZB, Utrata tożsamości - czyj to problem?

 

SESSION VII/SESJA VII 11:00-12:30

Bankowość i systemy płatności I

11:00 Dominik Gorzewski Cyberbezpieczeństwo w kontekście finansowym jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa Uniwersytet Mikołaja Kopernika
11:15 Kinga Pastucha Wykorzystanie technologii blockchain w sektorze bankowym Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
11:30 Katarzyna Brzóska Sztuczna Inteligencja i FinTech w sektorze finansowym - perspektywy i zagrożenia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
11:45 Dominika Urban Międzynarodowe organizacje płatnicze Uniwersytet Mikołaja Kopernika
12:00 Julia Kopeć Przestępstwa związane z wykorzystaniem bankowości elektronicznej - skimming Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
12:15 Julia Dyląg Nadzieja dla Jutra: Transformacja Banków w kierunku Zrównoważonego Rozwoju Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 

 

SESSION VIII/SESJA VIII 11:00-12:30

Bankowość i systemy płatności II

11:00 Anna Bułak Przyczyny i skutki gospodarcze inflacji w Polsce Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
11:15 Paulina Zagórska Analiza polityki pieniężnej NBP w latach 2004-2022 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
11:30 Tomasz Starzycki,
Patryk Król
Systemy płatności teraz i w przyszłości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
11:45 Justyna Pikula Open banking-narzędzie optymalizacji jakości usług finansowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
12:00 Katarzyna Dudek Technologia blockchain w sektorze finansowym Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
12:15 Aleksandra Szewczyk Cyfrowy złoty – perspektywy, a stanowisko Narodowego Banku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

 

SESSION IX/SESJA IX 12:45-14:15

Ubezpieczenia

12:45 Wioletta Konrad Ubezpieczenia gospodarcze a OC Mediatora Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
13:00 Agnieszka Łyskawa Zastosowanie ubezpieczeń w transakcjach fuzji i przejęć Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
13:15 Kinga Ziółkowska Cyfryzacja śmierci Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
13:30 Leszek Wojciech Król Ochrona dóbr cyfrowych po śmierci Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
13:45 Agata Anna Ćwiek Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy dentystów Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
14:00 Mateusz Suchocki Analiza porównawcza wybranych europejskich systemów emerytalnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

 

SESSION X/SESJA X 12:45-14:15

Gospodarka

12:45 Tomasz Hawro Największe inwestycje budowlane w Polsce w 2022 i 2023 roku Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
13:00 Magdalena Dąbkowska Rola sądu opiekuńczego w sprawach z zakresu działalności gospodarczej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
13:15 Karolina Stańczak Wpływ funduszy unijnych na zacieranie granic społeczno-gospodarczych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta Kielce Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
13:30 Aleksander Szczepara Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju w polskich miastach Szkoła Główna Handlowa
13:45 Kacper Pałczyński, Alan Celmerowski Efektywność inwestycji w zależności od stopnia wdrożenia koncepcji ESG w przedsiębiorstwach Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
14:00 Natalia Szczepaniak Czy zielone podatki są sposobem na zatrzymanie katastrofy klimatycznej? Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 

 

SESSION XI/SESJA XI 14:30-16:15

Finanse i rynki finansowe I

14:30 Jakub Kubiczek Głupota lub krótkowzroczność, czyli niektóre decyzje o zadłużeniu się Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
14:45 Mateusz Gajur Nieprawidłowości występujące na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
15:00 Marcin Opoka Rozwój giełdowych produktów pasywnego inwestowania w Polsce - szanse i wyzwania regulacyjne Uniwersytet Wrocławski
15:15 Maria Kierzenkowska Pandemia COVID-19 - wpływ na rynek giełdowy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
15:30 Kamila Walawender, Anna Stachyra
Misselling a ochrona konsumenta rynku usług finansowych Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
15:45 Zuzanna Żuchowska, Bartosz Bagniewski Czy płatności odroczone mają szansę na sukces w Polsce wśród konsumentów? Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
16:00 Jacek Garbol Poziom zaawansowania firm polskiego sektora energetycznego we wdrażaniu modeli ekonomii cyrkularnej na podstawie sprawozdawczości pozafinansowej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

 

SESSION XII/SESJA XII 14:30-16:15

Finanse i rynki finansowe II

14:30 Marta Czarkowska Uwarunkowania rozwoju sektora FinTech na rynku polskim Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
14:45 Izabela Kulesza Blockchain w systemie finansowym Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
15:00 Emilia Stollberg, Aleksandra Szlachta Wydatki Polaków na żywność w dobie inflacji Politechnika Rzeszowska
15:15 Aleksandra Nagel KUKE: Strategiczny podmiot dla wzrostu polskiego eksportu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
15:30 Jakub Jankowski Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie inwestycyjnym - perspektywa młodego pokolenia Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
15:45 Monika Pietkiewicz Uwarunkowania współpracy międzysektorowej między przedsiębiorstwami społecznymi a biznesem Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
16:00 Michał Mrozek Ukrainian Economy in the Face of the 2022 Russian Invasion: Consequences, Severe Economic Shock, Resilience in Global Economy Uniwersytet Szczeciński
16:15 Zakończenie Konferencji
   
 

FRIDAY/PIĄTEK
[HANSA DAYS – Toruń/DNI HANZY – Toruń]

23.06.2023 10:00-18:00 CET
09:30

REGISTRATION of participants and exhibitors of the ECONOMIC FORUM/REJESTRACJA uczestników FORUM GOSPODARCZEGO

Location: Culture Congress Centre Jordanki, Al. Solidarności 1-3 (simultaneous translation: English, German) /Miejsce: CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3 (5 minut od Starego Miasta)

10:00 OPENING of the ECONOMIC FORUM/OTWARCIE FORUM GOSPODARCZEGO
 

PANEL I/PANEL l 10:30-11:15

This is the way we do business in Toruń: presentations & discussions about economic potential, business, leading industries, the largest companies and cooperation opportunities/

Tak się robi biznes w Toruniu: prezentacja i dyskusja o potencjale gospodarczym, biznesie, wiodących branżach, największych firmach i możliwościach współpracy
 

PANEL II/PANEL  II 11:15-12:00

Geopolitics & safety: current geopolitics and its influence on economy, disruption of the sustainable development trend, financial security, war in Ukraine/

Geopolityka i bezpieczeństwo: bieżąca geopolityka i wpływ na gospodarkę, zachwianie trendu zrównoważonego rozwoju, wojna w Ukrainie
12:00 Coffee break
 

PANEL III/PANEL III 12:30-13:15

Digital economy: technologization, chances and dangers, crisis on financial markets/

Gospodarka cyfrowa: technologizacja, szanse i zagrożenia, kryzys i bezpieczeństwo na rynkach finansowych
 

SESSION IV/SESJA IV 13:15-14:00

Sustainable development & the society of future: change of world views, environmental and health aspects, global and local fair trade/

Zrównoważony rozwój i społeczeństwo przyszłości: zmiana światopoglądów, aspekty ekologiczne i zdrowotne, sprawiedliwy handel lokalnie i globalnie
14:00 Lunch
 

STUDY VISITS IN 2 COMPANIES IN TORUŃ 15:00-16:00
(required earlier registration)/
WIZYTY STUDYJNE W TORUŃSKICH FIRMACH 15:00-16:00
(wymagane wcześniejsze zgłoszenie)

 

MEETINGS OF HANSA WORKING GROUPS/SPOTKANIE GRUP ROBOCZYCH HANZY 16:00-18:00

Location: Culture Congress Centre Jordanki, Al. Solidarności 1-3/Miejsce: CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3

 16:00  Group 1/Grupa 1  Fair trade/Sprawiedliwy handel conference room No.1
16:00  Group 2/Grupa 2 Sustainable development/ Zrównoważony rozwój conference room No.2
       
   

 

Konferencja w Toruniu