FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO

NIEDZIELA, 17 czerwca 2018

15:30 - 17:15

Otwarcie Konferencji i sesja plenarna (j. ang)
Wydział Matematyki i Informatyki (ul. Chopina 12/18), Sala Rady Wydziału

 


Sesja: Sustainable finance

Prowadzący sesję: prof. dr Dirk Kiesewetter, Universitat Wurzburg, Germany

 

Prelegenci:

prof. dr. Mustafa Akan, Dogus University, Turkey

Optimal Capital and Labor Investment in Price regulated Service Firms

prof. dr hab. Gerard Olivar Tost, Universidad Nacional de Colombia, MA. Hernan Dario Toro-Zapata, University of Quindio, Colombia

Mathematical model for the evolutionary dynamics of innovations in public transport systems in a city

 

dr hab. Surang Hensawang, dr hab. Nirundon Tapachai, Kasetsart University, Thailand

Financing system of higher education institution in Southeast Asian countries

  

dr hab. Andrzej Buszko, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Tendency to perform in shadow economy the case of Warmińsko-Mazurskie and Kujawsko-Pomorskie voivodships - possible financial effects

 

dr hab. Natalia Konovalova, RISEBA University, Latvia
Assessment of Capital Adequacy and Liquidity in Banks of Eastern Europe Countries


dr hab. Paweł Kossecki
, PWSFTViT

Valuation of copyrights

 

17:15 - 18:00 Przerwa kawowa, WMiI
18:00 - 19:00 Wręczenie nagród - prace magisterskie (Stowarzyszenie Finansów
i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju),
Sesja laureatów, WMiI,
Sala RW
od 19:00 Spotkanie członków Rady Naukowej, Recenzentów i Zespołu redakcyjnego Copernican Journal of Finance & Accounting, WMiI, Sala RW
19:00 - 20:00 Przerwa
20:00 - 24:00 Grill - Noble Party
WMiI (ul. Chopina 12/18), Patio
21:00 - 21:30 Posiedzenie Wyjazdowe Komitetu Nauk o Finansach PAN,
WMiI, Sala RW
21:30 - 22:00 Investment Banking, WMiI, Aula
 

Anna Kalinowska, Członek Zarządu/Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji, HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o.

Joanna Semczuk, Członek Zarządu/Dyrektor ds. Handlu i Logistyki, HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o.

22:00 - 23:00 Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, WMiI, Sala RW
od 23:00 Spotkanie Samodzielnych Pracowników Nauki, WMiI, Sala RW

 PONIEDZIAŁEK, 18 czerwca 2018

9:00 - 10:15

Sesja: Contemporary finance

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (ul. Gagarina 13a) sala III

 

 

Prowadzący sesję: dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Prelegenci:

prof. dr hab. Sławomir Juszczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Moral hazard problem in banking activities of Indonesia

 

dr hab. Małgorzata Olszak, dr Iwona Kowalska, Uniwersytet Warszawski
Bank regulations and procycliality of loan loss provisions

   

dr Piotr Bolibok, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

The macroeconomic drivers of household debt-to-income ratio: An evidence from the OECD countries

 

dr Patrycja Chodnicka-Jaworska, Uniwersytet Warszawski
The banks' ownership vs. credit ratings


dr Krzysztof Łyskawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Lack of cooperation between agents and brokers as a limiting of the development of the insurance market in Poland

dr Justyna Zabawa,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
The significance of GRI (Global Reporting Initiative) standard in reporting of environmental information in the Polish banking sector in the face of regulatory changes

 

10:15 - 10:45 Przerwa kawowa, WNEiZ
10:45 - 11:00 Przejście do Auli UMK (przy Rektoracie)
11:00 - 13:30
Wykład Laureata Nagrody Nobla Roberta Engle'a

Aula UMK (ul. Gagarina 11)

13:30 - 15:00 Obiad, Collegium Humanisticum (ul. Bojarskiego 1)
15:00 - 15:30 Przejście do WNEiZ 
15:30 - 17:30
Sesja: Zrównoważone finanse

WNEiZ (ul. Gagarina 13a) sala III

 

Prowadzący sesję: dr hab. Bożena Ryszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Prelegenci:

dr Kinga Stępień, Wojskowa Akademia Techniczna

Kształt polityki personalnej w bankach spółdzielczych w Polsce w świetle koncepcji CSR

 

dr Anna Nowacka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Relacje klientów i członków z bankami spóldzielczymi w kontekście ich aktywności społecznej

 

dr Beata Sadowska, Uniwersytet Szczeciński

Społeczna odpowiedzialność Biznesu (CSR) - rachunkowość i raportowanie

  

dr Jolanta Pakulska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wskaźniki innowacji ekologicznych dla Polski w latach 2010-2017

 

mgr Katarzyna Kępa, Uniwersytet Łódzki

Raportowanie kosztów działalności rozwojowej w praktyce polskiego rynku kapitałowego

 

mgr Izabella Szudrowicz, Uniwersytet Łódzki

Aspekt emisji CO2 w sprawozdaniach zarządu z działalności - analiza na przykładzie sektora chemicznego

 

17:30 - 18:00 Przerwa kawowa, WNEiZ
18:00 - 19:00 Sesja posterowa, WNEiZ
 

 

dr hab. Marcin Liberadzki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Charakterystyka bankowych obligacji contingent convertibles (CoCos)

 

dr hab. Marta Kluzek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania przedsiębiorstw w zakresie opodatkowania

 

dr Justyna Dyduch, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Raportowanie środowiskowe według wytycznych GRI na przykładzie przedsiębiorstwa Dow Chemical Company

dr Ewa Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Realizacja strategii "Europa 2020" w obszarze klimatu i energii

dr Maria Golec, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Uwarunkowania nadwyżkowości banków spółdzielczych w Polsce


dr Danuta Kozłowska-Makóś
, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania przedsiębiorstw w zakresie opodatkowania

 

dr Małgorzata Solarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Moralność finansowa Polaków a zjawisko missellingu w bankach

 

mgr Angelika Kuligowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Insurance as a source of financing the effects of natural disasters on the example of a hurricane in August 2017

 

mgr Anna Laskowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

The Green Bond as a Prospective Instrument of the Global Debt Market

19:00 - 20:30 Przerwa
20:30 - 01:00 Noble Bankiet 
Dwór Artusa (Rynek Staromiejski 6)

 WTOREK, 19 czerwca 2018

9:00 - 11:00 Sesja Młodych Naukowców, WNEiZ (ul. Gagarina 13a)
9:00 - 11:00 Prezentacja UMK i miasta Torunia, spotkanie z przewodnikiem pod pomnikiem Kopernika (Rynek Staromiejski 1)
 11:00 Zakończenie Konferencji
   

 

 

WMiI - Wydział Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18
WNEiZ - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, ul. Gagarina 13a
Aula UMK, ul. Gagarina 11
Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6

 

   
   

 

 

Konferencja w Toruniu