FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

PONIEDZIAŁEK

19.04.2021 11:00-20:30 CET

 

11:00  

Otwarcie Konferencji

 


SESJA I 11:15-12:15

MODERATOR: Andrzej Buszko

11:15  

Akan Mustafa

Optimal Incentives for Growth: A Micro Approach

Halic University

11:30

Hofbauer Günter

The current situation and challenges of the German automotive industry

Technische Hochschule Ingolstadt

11:45

Olivar Tost Gerard

Economic cooperation among rural communities: numerical simulations of sustainable development

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales

12:00

Dobrynskaya

Victoria

Is downside risk priced in cryptocurrency market?

National Research University Higher School of Economics, Moscow

12:15

Dyskusja 

 

 

 

 

SESJA II 12:30-13:30

MODERATOR: Mustafa Akan

 

12:30

Marinelli Nicoletta, Giacomini Emanuela,
Riccetti Luca

The impact at stake: return and risk in impact investing

University of Macerata

12:45

Prokop Jörg

The Impact of Analyst Coverage on Credit Ratings

Carl von Ossietzky University of Oldenburg

13:00

Wojciechowska-Dzięcielak Paulina

Organizational justice in the context of business relations

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

13:15

Ganescu Cristina

The impact of socially responsible organisational culture on the Romanian business environment

Constantin Brancoveanu University of Pitesti

13:30

Dyskusja

 

 

 

 

SESJA III 13:45-14:45

MODERATOR: Gunter Hofbauer

 

13:45

Buszko Andrzej

Proposal of Measuring Enviromental  Crime Degradation in Monetary Terms - New Way of Accounting

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14:00

Kossecki Paweł,

Akin Oguzhan

Valuation of Copyrights to Audiovisual Works - Copyright Management Organizations

Akademia Leona Koźmińskiego

14:15

Mosionek-Schweda Magdalena, Zamojska Anna, Golab Anna

How does the launch of corporate green bonds influence selected financial markets?

Uniwersytet Gdański

14:30

Muszyński Mateusz, Nocoń Aleksandra, Pyka Irena

The role of capital adequacy standards in creating financial safety of the bank: the evaluation and analysis of the survey results

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

14:45

Dyskusja 

 

 

 

 

SESJA IV 15:00-16:00

MODERATOR: Olivar Gerard

 

15:00

Świerszczak Marika

Which way should they go? Key challenges for the banking sector in 2017-2020

Uniwersytet Łódzki

15:15

Marszk Adam

Portfolios of the European sustainable investing exchange-traded funds

Politechnika Gdańska

15:30

Lahorka Halmi, Poldrugovac Katarina, Severović Kornelija

Internal Harmonization of Environmental Indicators in the Hotel Industry in Croatia

Karlovac University of Applied Sciences

15:45

Pukin Paulina,
Ostrowska Aleksandra

The COVID-19 pandemic and the challenges of sustainable development in the euro area

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

16:00

Dyskusja 

 

 

 

 

SESJA V 16:15-17:15

MODERATOR: Jorg Prokop

 

16:15

Giżyński Juliusz

Impact of the COVID-19 shock on the fiscal positions in the euro area countries

Uniwersytet Gdański

16:30

Trujillo Adriá

Yolanda

Analysis of collaborative innovation for new transport systems creation: the case of zeleros hyperloop

Universitat Politècnica de València

16:45

Hans-Michael

Trautwein

German model thinking and European imbalances: Will Covid-19 make a difference?

Carl von Ossietzky University of Oldenburg

17:00

Wieczorek-Kosmala Monika, Anna Lucia Muserra, Marco Papa, Mario Carrassi

Does the European Union need new Non-Financial Reporting Standards? Italian evidence

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

17:15

Dyskusja

 

 

 

 

SESJA VI 17:30-18:45

MODERATOR: Hans-Michael Trautwein

 

17:30

Szczepkowski Maciej

Rain tax in Poland as an Example of an Environmental Tax

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

17:45

Diez Martinez Ines,

Peiro Signes Angel

Exploring sustainability integration across different industries through an analysis of bibliometric results

Universitat Politècnica de València

18:00

Stawska Joanna

The Nash Equilibrium in the European Union countries in the light of game theory

Uniwersytet Łódzki

18:15

Wójtowicz Katarzyna

Fiscal resilience of local government units (LGUs) in the face of crises

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

18:30

Foltyn-Zarychta Monika, Anna Doś, Matteo Pedrin, MilanIryna Shkura

Willingness to pay for socially responsible investments – a cross-national analysis

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

18:45

Dyskusja

 

 

 

 

SESJA VII 19:00-20:15

MODERATOR: Peiro Signes Angel

 

19:00

Ciochina Luliana,

Panoiu Laura

The Health Crisis and The Effects on SMEs in Romania

Constantin Brancoveanu University in Pitesti

19:15

Chmielewska Anna

Green Bonds in Central Europe- issuer considerations

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

19:30

Janik Bogna

Volatility Transmission between Selected Socially Responsible Indices

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

19:45

Soliwoda Michał

Resilience of food systems in the context of paradigms of sustainability/Odporność systemów żywnościowych w kontekście paradygmatów zrównoważenia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

20:00

Sánchez-Cubo Francisco, Mondéjar-Jiménez José, Crespo-Morán Inmaculada, Sánchez-Rivas García Javier

Human capital returns in the Spanish energy industry

Universidad de Castilla-La Mancha

20:15

Dyskusja

 

 

Zamknięcie 1. dnia Konferencji

 

 

WTOREK

20.04.2021 11:15-17:30 CET

 

11:00

Otwarcie sesji polskojęzycznych

 

 

SESJA I 11:15-12:15

MODERATOR: Wanda Sułkowska

 

11:15

Zabawa Justyna

Polski sektor bankowy w obliczu wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal) oraz taksonomii wynikającej z SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

11:30

Rutecka-Góra Joanna,
Rutkowska-Tomaszewska Edyta

Klauzule abuzywne w indywidualnych produktach emerytalnych oferowanych przez banki

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

11:45

Szewczyk-Jarocka
Mariola, Nowacka Anna, Zawiślińska Izabela

Ubankowienie i postawy wobec oszczędzania wśród osób bezrobotnych, a wykluczenie finansowe w świetle badań własnych

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

12:00

Hajdys Dagmara

Finansowe instrumenty wspierające ochronę środowiska

Uniwersytet Łódzki

12:15

Dyskusja

 

 

 

 

SESJA II 12:30-13:30

MODERATOR: Robert Kurek

 

12:30

Węgrzyn Maria

Redystrybucja środków publicznych na ochronę zdrowia- nowe rozwiązania a uregulowania regionalne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

12:45

Sułkowska Wanda

Potrzeby i determinanty rozwoju mikroubezpieczeń w Polsce z wykorzystaniem doświadczeń poprzednich pokoleń

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

13:00

Jedynak Tomasz,

Walczak Damian

Dlaczego się nie udało? – O przyczynach niskiej partycypacji w pracowniczych planach kapitałowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

13:15

Turek Marian

Kierunki badań w zakresie finansów zrównoważonych na przykładzie USA

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

13:30

Dyskusja

 

 

 

 

SESJA III 13:45-14:45

MODERATOR: Jan Koleśnik

 

13:45

Lisowska Adrianna

Stopień wykorzystania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej stowarzyszeń

Uniwersytet Łódzki

14:00

Sadowska Beata

Ujawnienia informacji w Lasach Państwowych

Uniwersytet Szczeciński

14:15

Mazurek-Chwiejczak

Małgorzata

Koncepcja podatków korekcyjnych na przykładzie opłaty od środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

14:30

Życzkowska Elżbieta,
Dziuba Jarosław

Dochody z podatku rolnego w kontekście zasady samodzielności finansowej gmin

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

14:45

Dyskusja

 

 

 

 

SESJA IV 15:00-16:00

MODERATOR: Damian Walczak

 

15:00

Gawęda Adrian

Wpływ implementacji założeń finansów zrównoważonych na standing finansowy oraz wycenę spółek giełdowych krajów skandynawskich

Uniwersytet Łódzki

15:15

Kordela Dominika

Finansowanie społecznościowe w przedsiębiorstwach nowo powstałych - potencjał i wykorzystanie

Uniwersytet Szczeciński

15:30

Gałecka Małgorzata,  Smolny Katarzyna

Produktywność polskich teatrów publicznych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

15:45

Adamek Jacek,

Solarz Małgorzata

Ryzyko wykorzystania usług bankowości internetowej i mobilnej w perspektywie polskich przedstawicieli generacji Baby boomer, X, Y, Z

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

16:00

Dyskusja

 

 

 

 

SESJA V 16:15-17:15

MODERATOR: Jacek Adamek

 

16:15

Czech Maria

Ocena ryzyka kredytowego Polski oparta na spreadach sovereign credit default swap w okresie pandemii COVID-19

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

16:30

Frydrych Sylwia

Obligacje zielone jako instrument zrównoważonego finansowania w Europie

Szkoła Główna Handlowa

 

16:45

Borowiec Leszek

Intermodalne przewozy kolejowe w Polsce w kontekście budowy zrównoważonych systemów transportowych

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

17:00

Piotrowski Dariusz

Cyfryzacja usług bankowych - perspektywa klienta

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

17:15

Dyskusja

 

 

Zakończenie 2 dnia konferencji

 

 

 

 

ŚRODA

21.04.2021 11:15-20:15 CET

 

11:00

Otwarcie Panelu “Młodzi Naukowcy”

 

 

SESJA I 11:15-12:15

MODERATOR: Dorota Krupa

 

11:15

Kułak Radosław

Rozwój zrównoważony jako wyzwanie społeczeństwa XXI wieku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

11:30

Maj Zuzanna

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

11:45

Natkowski Szymon

CSR w administracji samorządowej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

12:00

Tuszyński Damian

Społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach pandemii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

12:15

 Dyskusja

 

 

 

 

SESJA II 12:30-13:30

MODERATOR: Maciej Chodziński

 

12:30

Dziadosz Krzysztof

Wpływ obowiązku publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej na relacje inwestorskie. CSR a podatki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12:45

Sienkiewicz Żaneta

Zarządzanie globalnymi dobrami publicznymi w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju w działalności Unii Europejskiej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

13:00

Knopp Sławomir

Społecznie odpowiedzialne inwestycje polskich funduszy inwestycyjnych na tle międzynarodowym - analiza komparatywna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13:15

Józefowski Gerard

Strategia korporacyjna a zrównoważony rozwój - analiza przypadku Procter & Gamble w latach 2015-2019

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

13:30

Dyskusja

 

 

 

 

SESJA III 13:45-14:45

MODERATOR: Dariusz Piotrowski

 

13:45

Adamczyk Justyna

Kryzys migracyjny jako problem współczesnej cywilizacji. Wybrane zagadnienia

Uniwersytet w Białymstoku

14:00

Kotylak Bartosz

Wpływ państwa na kapitały własne banków jako przykład regulacji stabilizujących i gwarantujących zrównoważony rozwój

Uniwersytet Warszawski

14:15

Przybylski Grzegorz

Zagospodarowanie terenów po górniczych w Polsce i na świecie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

14:30

Matuszewski Maciej

Synergie w transakcjach fuzji i przejęć w sektorze wydobycia rud miedzi

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

14:45

Dyskusja

 

 

 

 

SESJA IV 15:00-16:00

MODERATOR: Anna Laskowska-Solarz

 

15:00

Orzechowska Julia,

Pituła Julia

Energia odnawialna, a gospodarka

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

15:15

Rymkiewicz Krystian

Zielone inwestycje w Polsce na tle Unii Europejskiej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

15:30

Gers Olga

Finansowanie ochrony środowiska ze środków Unii Europejskiej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

15:45

Hoffmann Laura

Green marketing czy greenwashing?

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

16:00

Dyskusja

 

 

 

 

SESJA V 16:15-17:00

MODERATOR: Jarosław Pawłowski

 

16:15

Czarkowska Marta

E-commerce jako podstawa nowoczesnej gospodarki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

16:30

Gorzewska Paulina, Stańczyk Natalia

Rozwój e-płatności a COVID-19

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

16:45

Piotrowska Paulina

Znaczenie bitcoina we współczesnej gospodarce

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

17:00

Dyskusja

 

 

 

 

SESJA VI 17:15-18:30

MODERATOR: Dorota Krupa

 

17:15

Rapo Nina

Start-ups as motors of eco-innovations

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

17:30

Oliwa Bartosz

The concept of the triple bottom line as a link between sustainability and CSR

Uniwersytet Szczeciński

17:45

Dziadkowiec Anna

Material sustainability topics in European banks based on sustainability reporting standards and business practice

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

18:00

Kiermas Anna

Determinants of the usage of wearables payments among Polish consumers

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

18:15

Borowski-Beszta Mikołaj

The usage of mobile payments and payment cards in Poland during the COVID-19 pandemic

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

18:30

Dyskusja

 

 

 

 

SESJA VII 18:45-20:00

MODERATOR: Maciej Chodziński

 

18:45

Andrychowska Anna

Ekologizacja opodatkowania a zrównoważony rozwój i CSR

Uniwersytet Szczeciński

19:00

Miścikowska Daria

Standard XBRL jako interaktywny format raportowania danych pozafinansowych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

19:15

 

Wojtas Jarosław

Sharing Economy wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Od gospodarki współdzielenia do alternatywnych systemów pieniężnych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

19:30

Konieczna Patrycja

Waluty lokalne w Europie

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

19:45

Lipiński Paweł

Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu uczelnią wyższą

Uniwersytet Szczeciński

20:00

Dyskusja

 

20:15

Zakończenie 3. dnia konferencji

Konferencja w Toruniu